Back to Top Button

Skrivet av min farmor

 Ungdoms Dikt

I ungdomens ljusa och leende vår.


När världen dig tjusar och lockar.

Giv akt på din stig, se till vart du går. se till vilka rosor du plockar.

av
Farmor Sigrid
Hiti's grafik röd ros Original
 


 

Barna Bön

Varje Gosse,Varje Flicka
Har sin egen vackra ängel, som följer genom ljus och mörker,
fram till pärleportarna de blå.

av
Farmor Sigrid
smu1